Washington executes 'Bumerooski' to perfection to pick up a first down

Washington Football Team executes 'Bumerooski' to perfection to pick up a first down.