Birmingham Iron quarterback Luis Perez throws his second touchdown to tight end Wes Saxton Jr.

Birmingham Iron quarterback Luis Perez throws his second touchdown to his tight end Wes Saxton Jr.